Thích Tín Nghĩa: THÔNG TƯ Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Tại Atlanta, Georgia và Boulder, Colorado.

Sa Môn Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK | Ảnh: Sen Trắng * GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH – EXECUTIVE COUNCIL VĂN PHÒNG THƯỜNG TRƯC – STANDING OFFICE 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 548-4148…

Thích Nguyên Lý: GHPGVNTN | Chùa Từ Hiếu. Q8: Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Đồng Bào Dân Tộc Tại Kon-Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

Nhị vị Hòa Thượng Thích Nguyên Lý và Thích Thiện Minh trong lần cứu trợ nạn nhân vùng lụt, Miền Trung Việt Nam, 2020 | Ảnh: Tuấn Khanh   LỜI THƯA SEN TRẮNG: Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trú trì Chùa Từ Hiếu Quận 8, Sài Gòn, hôm 26 tháng Ba, 2021, vừa gởi ra…

Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | VI – The Reemergence of Buddhist Political Activism in Burma

Young monk in Myanmar | Photo: Alessandro Bergamini The demonstrations in August and September 2007 were the largest popular protests against military rule in Burma in nearly 20 years. Human Rights Watch documented the demonstrations and the brutal crackdown by security forces, interviewing more than 100 eyewitnesses to the events. Our report, Crackdown: Repression of the…

Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 4 | Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Thâm Áo

“Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát này không thích quán sát, đàm luận các việc thế gian như thế, chỉ thích quán sát, đàm luận Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Tu-bồ-đề, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm áo, xa lìa các tướng, có thể chứng Vô thượng Đại bồ-đề. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát này thường không xa lìa tác ý tương ưng…

Fabrice Midal | Hoang Phong dịch Việt: Người Phật tử ngày nay trong thế giới Tây Phương

  Tác giả: Cựu Tăng sĩ, Tiến sĩ Fabrice Midal Vài lời giới thiệu của người dịch: Dưới đây là phần chuyển ngữ toàn  bộ chương I (tr.13-20) của một quyển sách nhỏ về Phật Giáo, mang tựa đề “Phật Giáo nhập môn” (ABC du Bouddhisme, nhà xuất bản Grancher, 2008). Tuy bàn về những…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Sứ Mệnh Chuyển Hóa Con Người Và Xã Hội Của Đạo Phật Qua Người Cư Sĩ

(Tham luận trong Đại Hội Cư Sĩ do Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHN-HK-VPII-VHĐ tổ chức tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, bang Texas, Hoa Kỳ, năm 2003)   Cho đến hôm nay, có lẽ vẫn không ít người còn quan niệm rằng Đạo Phật chỉ là một tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng…