Sen Trắng: Tưởng Nguyện Đấng Thí Vô Úy (施無畏者)

Sài Gòn | Quảng Pháp: Trong một bản tin ngắn được phổ biến hôm nay, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý cho biết Lễ Tiểu Tường của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, đã được trang nghiêm tổ chức tại Chùa Từ Hiếu, Quận 8, Sài Gòn, ngày 10 tháng Hai, 2021 (tức 29/12/Canh Tý), vì năm nay Nhuần tháng 4 Âm lịch, Lễ Tiểu Tường đúng vào ngày này. Song, trong hoàn cảnh dịch bịnh Covid đang tái phát nặng nề trên toàn địa bàn thành phố, lại là thời điểm giáp Tết, Chùa chiền khắp nơi lo chu toàn Phật sự tại mỗi bản tự nhằm phụng sự thập phương bá tánh, rất khó để chư Tôn Đức Tăng Ni xa gần tề tựu đông đủ, nên buổi lễ hôm nay theo Hòa Thượng Nguyên Lý chỉ mang tính nội bộ, mà với sự chỉ đạo của Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ, Xử Lý Viện Tăng Thống, GHPGVNTN, và sự chỉ giáo của các bậc Đại Tăng PGVN, Lễ Tiểu Tường của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống sẽ được tổ chức hai kỳ, kỳ thứ hai là ngày 12 tháng Ba, 2021 sắp tới, tức nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình cụ thể sẽ được phổ biến sau.

Trong bản tin ngắn kèm theo hình ảnh, Hòa thượng Nguyên Lý đã tường trình, Lễ Tiểu Tường nội bộ sáng nay có sự hiện diện của chư Tôn Đức Giáo Phẩm gồm: Hoà Thượng Thích Tâm Thanh, Trú Trì Chùa Lôi Âm, Quận 11; Hoà Thượng Thích Thiện Minh, Trú Trì Tịnh Thất Lộc Uyển Quận 12; Thượng Tọa Thích Kiến Tuệ, Trú Trì Chùa Vạn Thông, Bà Rịa Vũng Tàu; Thượng Tọa Thích Tâm Tánh,Trú Trì Chùa Tâm Châu, Long Thành và Quý Thầy tại bản Tự.

Sen Trắng xin ghi nhanh và chuyển tiếp bản tin này đến Lam viên bốn phương, nhất tâm, lòng hướng Đất Khổ đảnh lễ và suy nghiệm hành trạng của một bậc Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam, Đấng Thí Vô Úy (施無畏者), Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN. Qua đó nhận thức rõ rệt về sứ mệnh hộ Pháp và hộ Quốc mà bao Tiền Nhân xuất thân cửa Phật đã dẫn đạo.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

One thought on “Sen Trắng: Tưởng Nguyện Đấng Thí Vô Úy (施無畏者)

  1. Pingback: Sen Trắng | tổng hợp: Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ |

Leave a Reply