Chögyam Trungpa Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ: Con Người Thấu Tình Đạt Lý

“Các bạn chọn con đường bồ-tát, con đường của những người hết mình giúp đỡ người khác, với thái độ phụng sự người khác trước tiên. Các bạn bắt đầu từ bỏ cuộc chiến riêng tư để tồn tại và sống còn. Hơn thế nữa, các bạn có thể tiến xa hơn và phát triển thành một người tốt, cực kỳ chân chất. Các bạn không đặt hoàn cảnh của mình lên trước; các bạn ưu tiên cho người khác. Vì thế mà các bạn trở thành những con người thấu tình đạt lý.” ~ Chögyam Trungpa Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ | Source: “The Bodhisattva Path of Wisdom and Compassion: The Profound Treasury of the Ocean of Dharma, Volume Two” | ISBN: 978-1590308035 – https://amzn.to/1eI8S41

You take up the bodhisattva path, the path of those who are dedicated to helping others, with the attitude of working for others first. You begin to give up your own personal struggle to survive and maintain yourself. Beyond that, you can expand further and develop into an ultimately genuine and good person. You do not put your own situation first; you put others first. Therefore, you become more reasonable.

Leave a Reply