Huyền: Ôm Con Nhớ Mẹ, Thương Cha!

“𝑽𝒖 𝑳𝒂𝒏 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣𝒚 𝑷𝒉𝒂̣̂𝒕 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒎 𝒐̛𝒏 𝒃𝒂 𝒎𝒆̣, 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒌𝒉𝒐𝒆̉ 𝒎𝒂̣𝒏𝒉” Hầu như mỗi xế chiều, hai mẹ con đều dành thời gian nằm ôm nhau giỡn hoặc thủ thỉ một chặp rồi mới lục tục dậy nấu cơm chiều. Mấy ngày nay tự dưng nhiều lần con hay hỏi: “𝒄𝒉𝒖̛̀𝒏𝒈…