Vũ Đình Trọng/SGN: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN ủy thác quyền điều hành Giáo Hội cho Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ


Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (trái) và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ
trong cuộc gặp gỡ tại chùa Từ Hiếu (Quận 8, Sài Gòn) ngày 21 Tháng 3, 2019.
Tại đây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã chính thức bằng lời nói,
ủy thác cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ Quyền Điều hành Viện Tăng Thống. Hình chụp qua video.

Ngày 17 Tháng 4, 2020, trên facebook của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, thành viên GHPGVNTN, trụ trì chùa Từ Hiếu (Quận 8 Sài Gòn) công bố Giáo Chỉ của Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ ủy quyền điều hành GHPGVNTN cho Hòa Thượng thích Tuệ Sỹ.

Bản Giáo Chỉ được Đệ Ngũ Tăng Thống ấn ký ngày 12 Tháng 5, 2019, trong đó Điều I ghi rõ:

Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đăng lâm Pháp tịch trong cương vị thành viên hàng Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống.

Đọc nguyên bản bản tin báo Sài Gòn Nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s