GHPGVNTN-HK: Tặng bao tay cho Santa Ana Police và Los Angeles Community Hospital


Santa Ana Police Department: “On behalf of all our police first responders, I extend my sincere appreciation to the BAT NHA Temple”, said Police Chief David Valentin. 

Hôm nay Apr 3, 2020 theo sự chỉ dạy của HT Thích Thông Hải – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Chư Tôn Hoà Thượng Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo Hội, Quý Thầy tại Chùa Bát Nhã đã donate 7,000 gloves (bao tay) cho Santa Ana Police Department và 7,000 gloves (bao tay) cho Los Angeles Community Hospital nhằm giúp các vị phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Cảnh Sát Santa Ana rất gần khu homeless shelter nên rất cần gloves để bảo hộ, Los Angeles Community Hospital nằm trong khu vực có nhiều người nhiễm bệnh tại Los Angeles County do đó đang rất cần medical supplies.

Kính niệm ân Quý Đồng Hương Phật Tử đã tiếp trợ Giáo Hội trong chương trình thiện nguyện này, kính nguyện quý vị tiếp tục phát khởi thiện tâm ủng hộ để Giáo Hội tiếp trợ những nơi đang rất cần trang thiết bị y tế.

Kính nguyện mọi người vận khởi năng lượng từ bi cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt.

 

 

One thought on “GHPGVNTN-HK: Tặng bao tay cho Santa Ana Police và Los Angeles Community Hospital

  1. Pingback: Nhật Lực Lê Khắc Long: Những Bàn Tay Vàng Giữa Mùa Đại Dịch (tùy bút) – “MASK FOR LOVE” |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s