Sen Trắng tổng hợp: Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, GHPGVNTNHK, vận động cứu trợ bão lụt Miền Trung

Trong khi phải cố gắng duy trì mọi nếp tu tập bình thường trong thời dịch bịnh Covid19 chưa chấm dứt của các tông môn, pháp phái giáo hội Phật Giáo nói chung cũng như tại những tự viện khắp các châu lục, quốc gia nói riêng, thì có lẽ ngay trong thời điểm này,…

GHPGVNTN-HK: Thông Tư khuyến thỉnh cử hành Khánh Đản PL 2564, và hiệp lực cầu nguyện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE _______________________________________ 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009  Phật Lịch 2563 – Số 46/HĐĐH/TT/CT THÔNG TƯ Kính gửi: Chư tôn…