Sen Trắng tổng hợp: Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, GHPGVNTNHK, vận động cứu trợ bão lụt Miền Trung

Trong khi phải cố gắng duy trì mọi nếp tu tập bình thường trong thời dịch bịnh Covid19 chưa chấm dứt của các tông môn, pháp phái giáo hội Phật Giáo nói chung cũng như tại những tự viện khắp các châu lục, quốc gia nói riêng, thì có lẽ ngay trong thời điểm này, nổ lực vận động cứu trợ đồng bào Miền Trung đang được quan tâm và đồng loạt hành động. Những ngày vừa qua, chỉ riêng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội với sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện, phái đoàn đã khởi động chuyến du hành xuôi Nam bắt đầu từ thành phố San Jose đến San Diego, tiểu bang California. Hành trình ghé qua đảnh lễ và vấn an chư Tôn Túc Tăng Già trải dài các quản hạt nói trên.

Điều vô cùng hoan hỷ là phái đoàn đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng khích lệ không chỉ của riêng với hàng Giáo phẩm Tăng, Ni, mà còn có sự chia sẻ nhiệt tình của đồng hương cư sĩ Phật tử, đặc biệt là Gia đình Phật tử. Với sự trợ lực thiết thực như hiện nay, và nhất là nhìn xa hơn, những trận bão số 10, 11 vẫn còn là nguy cơ khôn lường trước mắt. Sự san sẻ này rất quan trọng và cần thiết được nhân cộng, và nhân rộng hơn, để kịp đủ phương tiện giúp Giáo Hội tại Hoa Kỳ, ngoài những hoạt động cứu trợ riêng mình, còn có thể trợ duyên một cách hiệu quả cho bản hoài lợi sanh chung của đại thể Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà qua hình tượng Châu Tri Thiên Mệnh nơi quê nhà, đã và đang tồn tại minh nhiên với lịch sử.

Ghi nhận, tính cho đến nay, 1 tháng 11, 2020, danh sách lạc quyên như sau:

 • Chùa Liên Hoa, Hoà Thượng Thích Chơn Thành hỗ trợ $10,000.00
 • Chùa Huệ Quang, Hoà Thượng Thích Minh Mẫn hỗ trợ $1000.00
 • Chùa Đức Phước, Sư Cô Phước Quang hỗ trợ $1,000.00
 • Chùa Diệu Quang, Ni Sư TN Tịnh Tâm hỗ trợ $500.00.
 •  Chùa Phật Đà, Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu,hỗ trợ $5000.00
 • Như Lai Thiền Tự, Hoà Thượng Thích Minh Hồi,  hỗ trợ $2000.00
 • Chùa Khánh Hỷ, Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ hỗ trợ $1,000.00
 • Anh Huỳnh Tấn Lê, Chủ tịch Tổng Hội Cư Sĩ kiêm Tổng Vụ Trưởng TV Pháp Chế GHPGVNTN Hoa Kỳ: $5000.00
 • Thầy Thích Phước Mỹ, Trú trì Chùa Quang Ninh, GA hỗ trợ $1200.00.
 • GĐPT Chánh Kiến hỗ trợ $5000.00
  (danh sách sẽ cập nhật)

Quan tâm và chia sẻ Phật sự từ thiện của Giáo Hội, độc giả có thể theo dõi thông tin trên trang nhà TK News của Trưởng Gia Đình Phật Tử, Quảng Hải Phan Trung Kiên và cư sĩ Nguyễn Minh Tiến:
https://www.facebook.com/unitedbuddhistfoundation

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhằm thực thi Thông Bạch của GHPGVNTN HK và nhân dịp Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện, TVT TV Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN HK đến vấn an, đảnh lễ HT Viện Chủ Như Lai Thiền Tự, Thay mặt ACE Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Chánh Kiến, HTr Liên Đoàn Trưởng Quảng Tráng và Bửu Thành dâng cúng $5000 tiền lạc quyên Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung đã nhận được lên Ni Sư để chuyển về VN hỗ trợ bà con Miền Trung Việt Nam chúng ta.

Leave a Reply