Sen Trắng tổng hợp: Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, GHPGVNTNHK, vận động cứu trợ bão lụt Miền Trung

Trong khi phải cố gắng duy trì mọi nếp tu tập bình thường trong thời dịch bịnh Covid19 chưa chấm dứt của các tông môn, pháp phái giáo hội Phật Giáo nói chung cũng như tại những tự viện khắp các châu lục, quốc gia nói riêng, thì có lẽ ngay trong thời điểm này,…