Tâm Nhiên: Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Đường lên đó vẳng lời chim lảnh lót
Dọc ven sông hoa nắng trổ mây lồng
Dòng Hương khuất sau cánh rừng cây lá
Qua dốc đồi thoáng hiện bóng Huyền Không

Không mà có khi lòng buông bỏ hết
Thì thong dong là cái được của Huyền
Kinh lời vàng vọng ngàn xưa hương bối
Chợt bừng ra vi diệu nghĩa uyên nguyên

Miền sương trắng lặng hồn sâu trầm tịch
Tình non thiêng hiển lộ cái vĩnh hằng
Cầm rất khẽ làn hương khuya mới mẻ
Nghe ngoài kia ai chèo vỡ sông trăng

Về ngõ hạnh hành hương tâm linh nọ
Gió muôn trùng không dấu vết thơ bay
Ồ đá trắng chiêm bao thành thực tại
Cõi thi ca bát ngát ở phương này

Tâm Nhiên

Du sỹ ngồi cạnh sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh bên Am Mai Trúc trên Huyền Không Sơn Thượng, núi Hòn Vượn, Hương Hồ, Huế chiều 16. 3. 2020

Sau 3 năm nhập thất, từ 15. 1. 2017 đến 15. 1. 2020 sư mới vừa ra thất hơn 2 tháng nay.

Thần thái an nhiên, thể hiện qua nụ cười tự tại. Sư đã nếm được hương vị cô liêu của cuộc sống.

Thầy Tuệ Sỹ nói : “Hương vị của Chánh pháp vẫn là hương vị cô liêu của sự sống.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s