Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Như Lai Với Chàng Thanh Niên Nô Lệ


trích MỘT CUỘC ĐỜIMỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT, Nhà xuất bản Văn Học 2014 Sau mấy ngày đức vua Pāsenadi (Ba-tư-nặc) quy giáo đức Phật; và sau câu chuyện mười sáu giấc mộng của đức vua đã được hai vị đại đệ tử thay nhau giải đoán thì các quan đại thần, quý tộc, danh gia và khá đông thành phần trí thức trong xã hội tìm đến Jetavana để tìm hiểu môn giáo pháp lạ lùng này! Một mình, đức Phật không thể tiếp…

Tâm Nhiên: Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Đường lên đó vẳng lời chim lảnh lót Dọc ven sông hoa nắng trổ mây lồng Dòng Hương khuất sau cánh rừng cây lá Qua dốc đồi thoáng hiện bóng Huyền Không Không mà có khi lòng buông bỏ hết Thì thong dong là cái được của Huyền Kinh lời vàng vọng ngàn xưa hương…

Minh Ðức Triều Tâm Ảnh/Translated by Nguyen Giac: Tôi Tìm Phật/In search of Buddha


Minh Sư Minh Ðức Triều Tâm Ảnh – Tỳ Kheo Thích Giới Ðức (Ảnh: Facebook Huyền Không Sơn Thượng) 1- “Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo Bất năng kiến Như Lai” Câu kệ ngôn xưa Tôi đọc mãi, tụng hoài Qua tháng qua năm Tuổi tác…

Thơ Minh Ðức Triều Tâm Ảnh


Ảnh: Ðịnh Phước Hóa ra Hóa ra chỉ thở và cười Là trăm niềm nỗi Một đời xa bay Hóa ra Tỉnh thức phút giây Là ta thấy rõ Mặt mày chưa sinh! Công án lá xanh Có khi Tâm đá thốt lời Có khi hồn cỏ Dạo chơi thung thiền Cũng là thơ Cũng…