Tâm Nhiên: Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Đường lên đó vẳng lời chim lảnh lót Dọc ven sông hoa nắng trổ mây lồng Dòng Hương khuất sau cánh rừng cây lá Qua dốc đồi thoáng hiện bóng Huyền Không Không mà có khi lòng buông bỏ hết Thì thong dong là cái được của Huyền Kinh lời vàng vọng ngàn xưa hương…

Tâm Nhiên: Phước An Ðồi Biển Ngát


Tác giả Tâm Nhiên và Thầy Phước An (Chùa Hải Ðức, Nha Trang, 8/2016)  Phước Anh Ðồi Biển Ngát Đường về núi cũ chùa xưa Dấu thiền sư bước thượng thừa thung dung Đồi cao nắng ấm trầm hùng Cung đàn vạn pháp mãi rung cảm hòa Dù cho mấy độ phong ba Chùa im…