Tâm Nhiên: Tăng Ðoàn Kêu Gọi Hành Ðộng Chống Biến Ðổi Khí Hậu

Nhóm chư Tăng hành động vì biến đổi khí hậu tại Washington trong một hoạt động hướng về không gian xanh Nhóm chư Tăng hành động vì biến đổi khí hậu tại Washington (Mỹ) đang làm việc với các cộng đồng Phật tử để tổ chức một chương trình Phật giáo tham gia vận động…

Tâm Nhiên: Phước An Ðồi Biển Ngát

Tác giả Tâm Nhiên và Thầy Phước An (Chùa Hải Ðức, Nha Trang, 8/2016)  Phước Anh Ðồi Biển Ngát Đường về núi cũ chùa xưa Dấu thiền sư bước thượng thừa thung dung Đồi cao nắng ấm trầm hùng Cung đàn vạn pháp mãi rung cảm hòa Dù cho mấy độ phong ba Chùa im…