Đạo Sinh: Trung Đạo [S. madhyamapratipad; P. majjhimapaṭipadā; T. dbu ma’i lam; 中道; middle way]


Xét về mặt từ nguyên, Trung Đạo có nghĩa là “con đường giữa”. Nhưng trong ngữ cảnh của Phật Pháp, Trung Đạo không phải là “con đường giữa”, mà chỉ là “không phải con đường bên phải” và cũng “không phải con đường bên trái.” Nếu Trung Đạo được xác định là con đường nằm…

Ngọc Lãm: Nước Đã Khơi Nguồn Nơi Bon (Công trình “Giếng Nước Cho Em”)


(Ghi lại công trình “Giếng Nước Cho Em” tại làng Mán, bon Me Ra, xã Đăk R’Tin, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) Tây Nguyên những ngày cuối tháng 2 (tây lịch) nắng nóng như đổ lửa. Sau đợt rét đậm giữa tháng, thời tiết trở nên hanh khô hơn. Đăk Nông cũng không ngoại lệ…