Lotus Media: Tái bản tác phẩm “THOÁT VÒNG TỤC LỤY” của Cố Đại Trưởng Lão Thích Quảng Độ


Vào đời Thuận Trị nhà Thanh đã xuất hiện một vị “thánh tăng” tên gọi Ngọc Lâm. Vị hòa thượng này đã từng đi khắp cả đại giang nam bắc để truyền bá giáo lý và phổ độ chúng sanh. Khắp cả Trung Hoa từ Bắc đến Nam không nơi nào không có dấu chân của vị đại sư này. Những nơi mà ông đi qua đã để lại nhiều câu chuyện ly kỳ. Những huyền thoại về thân thế, cuộc đời của nhà sư Ngọc Lâm đã được đại sư Tinh Vân tập họp và chuyển thể thành tác phẩm văn học với nhan đề “Thoát Vòng Tục Lụy”. Đây là bản dịch của HT Thích Quảng Độ. Tập sách này sẽ hé mở phần nào những bí ẩn về cuộc đời của vị quốc sư Thanh Triều này.

THOÁT VÒNG TỤC LỤY
Tác giả: Đại Sư Tinh Vân
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Xuất bản tại Sài Gòn năm 1962
Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản năm 1987
Lotus Media tái bản, 2020 tại Hoa Kỳ
Bìa và trình bày: Uyên Nguyên

ISBN: 978-1-67800-845-1

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s