H.H. the Dalai Lama/ Đạo Sinh, Việt dịch: Luôn Luôn Là Một Ngày Mới

“Xin cảm ơn quý vị. Tất cả chúng ta đều là con người như nhau. Tất cả chúng ta đều muốn có một cuộc sống an lạc. Mỗi một ngày thực sự là một ngày mới, một ngày sinh mới. Mỗi sáng, chúng ta thức dậy và nghĩ: ‘Đây là một ngày mới, một ngày sinh mới của ta. Ta phải gìn giữ ngày mới an lành này.’

Để có được một ngày an lành, quý vị phải giữ [trong trái tim mình] một cảm xúc từ bi hơn, một ý thức về sự quan tâm đến cuộc sống tốt đẹp của người khác. Đó là suối nguồn của an lạc. Nó làm cho chúng ta an tâm và mang lại sự tự tin. Nó cũng tạo sự lương thiện và chân thật; vì thế một ngày mới của quý vị sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Bằng cách đó, quý vị cũng trở nên trong sáng hơn. Nó mang lại sự tin cậy.

Tin cậy là nền tảng của tình bạn. Chúng ta là động vật sống hợp quần; vì thế tình bạn rất quan trọng. Tình bạn không thể mua bằng tiền, cũng không thể dùng vũ lực để có, mà chỉ bằng một trái tim nồng ấm. Tôi đã kinh nghiệm được điều này, vì thế tôi muốn thổ lộ với quý vị những ước nguyện tốt lành đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều.”

~ H.H. the Dalai Lama
—————-
Thank you. We are all the same human beings. We all want a happy life. Actually, each day is a new day. It’s a new birthday. Every morning, when we wake up, think: ‘Now this is a new day, a birthday. I must carry this happy day.’ In order to have a happy day, keep [in your heart] a more compassionate feeling. A sense of concern for other’s wellbeing. That will be the source of happiness. That creates a happy mind, and that brings self-confidence. That creates honesty and truthfulness, so your new day will become a more meaningful day. In that way, you will be more transparent. That brings trust. Trust is the basis of friendship. We are a social animal. Friendship is very important. Friendship cannot be bought with money, or brought by force, only by warm-heartedness. I practice that, so I want to share with those good wishes. Thank you very much.

Leave a Reply