Mừng Đại Thọ 90, Trưởng Niên Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc và thọ 80 của trưởng niên Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà

Trong một buổi tiệc nhỏ, ấm cung của lam viên Hoa Kỳ, hầu hết là anh chị em GĐPT tại San Jose, đã vui mừng tuổi thọ trưởng niên TÂM VINH ĐOÀN VĂN LỘC, vừa tròn 90 và trước đó, GĐPT Chánh Tâm cũng tổ chức một buổi tiệc mừng thọ 80 đong đầy tình lam cho Trưởng niên NGUYÊN THANH NGUYỄN VĂN HÀ.

Cả hai Anh với tuổi đời, tuổi đạo cũng như thời gian gắn bó với màu áo, với đàn em Gia Đình Phật Tử quả là một trường thiên lịch sử vô cùng trọng nể. Sen Trắng xin thành tâm kính chúc hai bậc trưởng bối hữu công của GĐPT Việt Nam, cầu mong chư Phật độ trì để quý Anh luôn có nhiều sức khỏe tiếp tục đến với Gia đình.

Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Leave a Reply