Tuệ Sỹ: Cảm đức Từ Bi, Đội ơn cứu độ

Cảm đức Từ Bi để nhiều kiếp nguyền cho thân cận
Đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay

Hội đồng Chứng minh Tăng già Bản thệ Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam

Cung kính đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn

12 tháng 10. PL 2561

(Sen Trắng sưu tập)

 

 

 

One thought on “Tuệ Sỹ: Cảm đức Từ Bi, Đội ơn cứu độ

  1. Pingback: Trí Bi Song Vận Ðại Từ Tôn – 智悲雙運大慈尊 – Trang tưởng niệm Ðại Ân Sư GÐPTVN, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Ðức Chơn | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply