Chia Buồn: Cụ Ông Quảng Thọ Trần Văn Lộc (Thân phụ H.Tr Quảng Tráng Trần Văn Ðầy, Hướng Thiện, SD)


Sen Trắng vừa nhận được tin, Cụ Ông TRẦN VĂN LỘC, Pháp Danh QUẢNG THỌ,
sanh ngày 30 tháng 3, 1933, tại Ðà Nẵng, Việt Nam,
đã mãn phần ngày 4 tháng 10, 2017 tại San Diego, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 85 tuổi.

Cụ Ông Quảng Thọ Trần Văn Lộc là thân phụ của Huynh Trưởng Quảng Tráng Trần Văn Ðầy,
GÐPT Hướng Thiện, San Diego (California, USA).

Toàn thể lam viên Hoa Kỳ nói chung và ban biên tập Sen Trắng nói riêng
thành kính chia buồn cùng Tang Quyến, BHD/GÐPT Hướng Thiện và Trưởng Quảng Tráng.

Nguyện cầu Chư Phật tiếp độ Hương Linh Cụ Ông QUẢNG THỌ siêu sinh Cực Lạc Quốc Ðộ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

(Tin này được Trưởng Nguyên An Tôn Thất Thái thông báo cho Sen Trắng hôm qua.
Xin cám ơn Anh rất nhiều.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s