Chia Buồn: Bà Huỳnh Thu Hoa (Thân mẫu của H.Tr Huệ Trí Nguyễn Gia Hải và Nhạc mẫu H.Tr Ngọc Hạnh Huỳnh Cẩm)


Nhận được tin buồn,
thân mẫu của Huynh trưởng Huệ Trí Nguyễn Gia Hải,
cũng là nhạc mẫu của Huynh trưởng Ngọc Hạnh Huỳnh Cẩm,

là bà HUỲNH THU HOA,

đã mãn phần vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy,
ngày 5 tháng Tám, 2017, tại San Diego, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 64 tuổi

Toàn thể ban biên tập Sen Trắng
thành tâm chia buồn cùng anh chị Huệ Trí – Ngọc Hạnh,
và tang quyến.

Ngưỡng nguyện Chư Phật tiếp độ Hương Linh Bác HUỲNH THU HOA
sớm siêu sanh cực lạc quốc độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s