Chia Buồn: Bà Huỳnh Thu Hoa (Thân mẫu của H.Tr Huệ Trí Nguyễn Gia Hải và Nhạc mẫu H.Tr Ngọc Hạnh Huỳnh Cẩm)

Nhận được tin buồn, thân mẫu của Huynh trưởng Huệ Trí Nguyễn Gia Hải, cũng là nhạc mẫu của Huynh trưởng Ngọc Hạnh Huỳnh Cẩm, là bà HUỲNH THU HOA, đã mãn phần vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng Tám, 2017, tại San Diego, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 64 tuổi Toàn…