Quảng Pháp: Ôn Thái Siêu và Ngôi Niệm Phật Ðường “xấu”

6.jpgHòa thượng Thích Thái Siêu (Ảnh: Quảng Pháp)

Ghi danh học cả hai bậc Ðịnh và Lực của BHD Hải Ngoại lẫn BHD Hoa Kỳ. Tham học là một chuyện, thấu lý đạt tình sau những khóa học đó tới đâu thì là một việc khác, tự lòng mình vẫn hiểu mình như thế!

Chiều nay anh em khắp các tiểu bang Hoa Kỳ nối kênh conference call để tham dự buổi học Giới-Ðịnh-Tuệ với Ôn Thái Siêu. Ôn ở tận Niệm Phật Ðường Fremont bắc Cali, mảnh đất già lam rợp bóng từ che mát đàn áo lam trong những sinh hoạt điểm nhiều năm qua. Ðầu dây lời Ôn giảng bình dị, dễ hiểu. Song, mình chẳng ghi nhớ được là bao, ngoài tâm đắc mẫu chuyện “Thà để chùa xấu!”

Ôn kể, chùa có đàn bồ câu sớm chiều bay đi bay về trú ngụ. Mái ngói, sân chùa thường khi bầy chim làm lấm luốt, mất vẻ đẹp của thiền môn. Một hôm có Phật tử vào than phiền với Ôn, đại khái, sao Ôn không đuổi chúng đi.

Ôn từ tốn hỏi: “giữa sự sống và chùa đẹp, chọn cái nào?”

Câu trả lời tất nhiên là chúng ta đã hiểu.

Tôi học được ý nghĩa của Giới-Ðịnh-Tuệ chỉ chừng ấy. Mọi pháp đều bắt nguồn tự sự rung động của chúng ta trước sự sống của vạn vật.

Quảng Pháp Trần Minh Triết
24.6.2017

Leave a Reply