Nguyên Anh: Ngoảnh Lại


quiet-mind-like-still-lake.jpg

Bao giờ ta ngoảnh lại
Trên bước đường thênh thang,
Mỏi cánh từng vọng tưởng
Dưới nắng đời chói chang?

Ta trách trên, trách dưới
Dưới trách dưới, trách trên.
Trách qua và trách lại
Vẫn một đời lênh đênh.

Ta sống trong chánh niệm
Hại người tức hại ta.
Hòa mình theo hơi thở
Giữa vòm trời bao la.

Ta gánh bao thất bại
Ắc phải có lý do
Giúp ta biết lợi hại
Buông bỏ là thước đo

Bao giờ ta ngừng nói,
Bao giờ ta ngừng chê,
Bao giờ ta ngoảnh lại,
Chính mình gây nhiêu khê?

Ta kính trên, nhường dưới
Trong bao việc nhiễu nhương
Siết tay và ôm chặt
Đại Gia Đình thân thương.

Nguyên Anh Hoàng Ngọc Minh Tuấn
Phó trưởng ban nghiên cứu và huấn luyện
BDH Miền Tố Liên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s