Hội Đồng Hoằng Pháp ấn hành tác phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của Hòa Thượng Thích Trí Thủ và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng

TỰA “Yết Ma Yếu Chỉ” Theo quan điểm Bộ phái Đàm-Vô-Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các pháp yết-ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết-ma sẽ không có các tỳ-kheo đắc giới như pháp,…

Tuệ Sỹ: Những Cuộc Vận Động Của Phật Giáo Việt Nam Cuối Thời Nhà Đường

1. CHÍNH SÁCH PHẬT GIÁO ĐỜI ĐƯỜNG Những cuộc vận động sẽ được nói đến dưới đây gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Về nghĩa đen, chúng là những cuộc vận động quần chúng thực sự, ngay trên lĩnh vực chính trị. Ít nhất là đã khởi sự bởi thiền sư Định Không (?-686),…

Thích Nguyên Chứng: Hòa Hiệp Tăng

Samagro hi saṃgho saṃmodamāno avivadamāno ekāgradharmoddeśaḥ ekakṣīrodakībhūtaḥ śāstu darśayamānaḥ sukhaṃ sparśaṃ viharantu. (Prātimokṣasūtra) 大德應與僧和合歡喜不諍 同一師學如水乳合 於佛法中有增益安樂住 (四分比丘戒本) Từ cạnh tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật, cho đến mâu thuẫn xã hội, hận thù tranh chấp, là những nét đặc trưng trong lịch sử tiến hóa, không chỉ riêng loài người. Cho đến các…

Thích Nguyên Chứng*: Tổng Luận về Yết Ma (kỳ 2)

CHƯƠNG MỘT TỔNG LUẬN VỀ YẾT-MA TIẾT 1  YẾT-MA TRONG SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG TĂNG LỮ 1. KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG TĂNG LỮ Tăng hay nói đủ là Tăng-già, là phiên âm từ saṅgha của tiếng Phạn. [1] Nó có nghĩa là một chúng hội, một cộng đồng mà các thành…