Thich Giac Chinh: Global Meditation April 2020: Meditation nourishes the energy that helps strengthen the immune system to prevent disease and preventing outbreaks


Ven. Thich Giac Chinh, Founder and Teacher at the Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States – Mendicancy Applied Buddhism. Mindfulness meditation and Dharma teaching.   The power and movement of your breath through Meditation will help you to strengthen your resistance, improve the quality of breathing for your lungs and brain, helping you to…

Thích Giác Chinh: Thiền Định Nuôi Dưỡng Năng Lượng Giúp Tăng Cường Hệ Miễn Dịch Trong Mùa Dịch Bệnh


Thiền Định nuôi dưỡng năng lượng để phòng ngừa dịch bệnh, giúp cho bạn có một đời sống Thân khỏe, Tâm an, Trí sáng. Năng lực và sức lưu chuyển của hơi thở của bạn thông qua Thiền định sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, nâng cao chất lượng của hô hấp cho…

Thích Giác Chinh: Năm mới làm mới chính mình: Mang đến một cơ hội mới đáng để khám phá và một cuộc sống đáng sống


New Year brings a new opportunity worth exploring and a life worth living Đời người là một quá trình mà trong đó bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều có thể được xem là tiến trình của đời người.…

Thích Giác Chinh: Ứng dụng của Thanh niên Phật giáo trong bối cảnh Mỹ và Hải ngoại (Tham luận “GĐPT giữa Giáo Hội”)/ The application and action of Buddhist Youth in the context of the USA and Overseas


Đại Đức Thích Giác Chinh, Founder and President at SBSUS. – Đạo Phật Khất Sĩ Hoa Kỳ at Dharma Meditation Temple – Thiền Viện Pháp Thuận Đây là Tham luận trình bày tại Khóa Hội thảo 2019 của Tổ chức GĐPT tại Tiểu bang California, xin trân trọng chia sẽ và giới thiệu đến công…

Thích Giác Chinh: Học Đạo Như Thế Nào Để Được An Vui, Hạnh Phúc Giữa Cuộc Đời


Đạo từ tâm sinh. Đi học đạo là học cho ta, để nhận chân được tự tâm, để tạo nên cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Người có đạo không tự cho mình có nhiều học thức, người có đạo biết dùng một đạo lý cơ bản để thông suốt hết mọi vấn đề, người có đạo chỉ…

Thích Giác Chinh: Nghệ Thuật Kiền Đà La Đánh Dấu Sự Xuất Hiện Hình Tượng Của Đức Phật Trong Nghệ Thuật Phật Giáo


1. Khái quát chung Buddhas carved in Mathura during the reign of Kanishka   Nghệ thuật Phật giáo là hiện tượng nghệ thuật, là sự phản ánh các khái niệm trong đạo Phật dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau. Nghệ thuật Phật giáo được nảy sinh theo sau sự ra đời của Phật…