Thích Đức Thắng: Tứ Nhiếp Pháp (catvāri saṃgraha-vastūni)


Hòa Thượng Thích Đức Thắng (trái) và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Sen Trắng) Đây là bốn phương pháp thu phục, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử trở về Niết-bản, từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến mà đức Đạo sư dành dạy cho các hàng đệ tử của Ngài, nhất là…

Thích Ðức Thắng: Thỏng Tay Vào Chợ


Hòa thượng Thích Ðức Thắng (Ảnh: Nhuận Pháp) Sau khi chúng ta được các ngài hướng dẫn chỉ bày, và đánh thức mọi trói buộc đã được thể hiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta; qua đó vọng tâm phân biệt chấp trước, nó làm chủ tạo ra mọi cái nhìn sai lạc cho mọi…

Liên Phật Hội: Thiền định trong các tông phái Phật giáo: Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật Tông


BBT: Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2016, tại Chân Bảo Đường (Westminster), Hòa thượng Thích Đức Thắng đã chủ trì một buổi tọa đàm về chủ đề “Thiền định trong các tông phái Phật giáo”. Đến tham dự có khoảng 15 pháp hữu thuộc các nhóm Liên Phật Hội, Việt Nalanda và các anh…