Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Một Vì Sao Vừa Khuất | Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn (1933-2011)

Trong cõi nhân gian mịt mù tăm tối vì vô minh và phiền não, sự xuất hiện của một bậc chân tu đạo hạnh để dìu dắt con người trên đường tìm về giác ngộ và giải thoát, quả thật không khác gì một vì sao sáng trên bầu trời làm định hướng cho lữ…

Huỳnh Kim Quang: Tháng Bảy, Tưởng Nhớ Người Chị Có Con Mắt Thứ Ba

Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang (Ảnh: Quảng Pháp) Dường như con người có thể phát tiết ra khả năng kỳ lạ để thích ứng với môi trường và hoàn cảnh sống mà có lẽ chính họ đôi khi cũng không ngờ. Khi một người bị khuyết tật từ thuở ấu thời thì họ có thể phát triển một thứ khả năng kỳ…