Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Khó Khăn Trong Nước và Phát Triển Ở Nước Ngoài (2)

Ngày 24/10/1997, HT đã triệu tập cuộc họp cùng bốn anh Huynh Trưởng cấp Dũng là: anh Võ Đình Cường, anh Tống Hồ Cầm, anh Nguyễn Xuân Quyền và anh Nguyễn Châu để “Tìm cách cho Gia đình Phật tử được sinh hoạt đều đặn và có hiệu quả, phù hợp với tình hình mới…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Khó Khăn Trong Nước và Phát Triển Ở Nước Ngoài

TT.Thích Minh Châu Cố Vấn và Ban Quản Trại Huấn Luyện Htr. A Dục 1964 tại Sàigòn 6. Thời kỳ khó khăn trong nước và phát triển ở nước ngoài: a) Ở trong nước : Tháng 4 năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam, không có tổ chức ngoại vi nào của Ðảng được phép…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Thống Nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Toàn Quốc năm 1961, tại Giảng Đường Chánh Trí, chùa Xá Lợi Sài Gòn  5. Thời kỳ thống nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam: Ðến năm 1961, dưới sự chỉ đạo của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Ủy viên Thanh Niên Phật Tử thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt…