Lê Nguyên: Dựng Tăng


Ảnh: Làng Mai Thân chào các bạn, Có một Ni sư nói với tôi rằng: “Dựng Tăng là một nghệ thuật, một đam mê, một ước muốn cháy bỏng, và trên hết là một tình thương lớn. Không có ai, dù người đó có thông minh cách mấy đi nữa cũng không thể nào khái…

Vân Thủy: Nâu sồng từ trở màu thiền


Trong truyền thống Theravada, các vị xuất gia đều khoác y màu hỏa hoàng. Màu hỏa hoàng là màu vàng của lửa. Ở Gia Nã Đại, đất nước của những cây phong, đến mùa thu rừng phong lá chín rực rỡ màu hỏa hoàng. Theravada là một bộ phái gọi là Thượng Tọa Bộ. Thực…