2 thoughts on “Tom Lyons | FB Phù Sa: Toàn văn phát biểu của đại diện nước Mỹ tưởng niệm Thiền sư Nhất Hạnh

Leave a Reply

%d bloggers like this: