Hoa Đàm 12 (Đã phát hành): Thay lời kết tập: Thành Tâm Kính Lễ Sám Hối!


HÒA THƯỢNG HẠNH TUẤN VỚI ƯỚC NGUYỆN PHẬT VIỆT Tuyển Tập Tưởng Niệm Ân Sư GĐPTVN tại HK. Nhiều Tác giả Kết tập: Hoa Đàm Bìa và trình bày: Bodhi Media Hình Ảnh: Chúc Tiến, Quảng Pháp, Yasa Đồng Huy, Diệu Minh, Quảng Phát, Chúc Trí Tuệ, và Vỹ Bành ISBN: 978-1-716-44889-8 Lotus Media xuất…

Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang: Chùm hoa Bát Chánh


Trích tuyển tập tiểu luận về Đường Hướng Giáo Dục của GĐPTVN tại HK – Hoa Đàm thực hiện, 2015 Năm nay năm Tân Tỵ là năm nhuận có hai tháng tư. Ngày Phật Ðản lại nhằm vào ngày Rằm Tháng Tư, nên năm nay Phật Tử chúng ta có hai ngày để tưởng niệm…

Hoa Ðàm số 4: Suy Nghĩ Về Văn Học Phật Giáo Việt Nam


Ðặc san Hoa Ðàm – Số 4 – Chủ Ðề “Văn Học Phật Giáo”, phát hành ngày 30 tháng Tư, 2017 Chủ trương và thực hiện: Hoa Ðàm Group Kết tập: Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ – Nguyên Túc Nguyễn Sung Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm – Quảng Pháp Trần Minh…