Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Giới thiệu “Phổ Hương Tình Thầy”, tuyển tập các bài viết của Thầy Từ Lực dành cho GĐPT


PHỔ HƯƠNG TÌNH THẦY Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản, 2020 ISBN: 978-1-67813-835-6 Trong tham luận nhân dịp hội thảo “GĐPT Giữa Giáo Hội” do Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức tổ chức cuối năm 2019, Huynh trưởng Huỳnh Ái Tông có nhắc đến một số cao tăng xuất thân là Huynh trưởng Gia Đình…

Thích Như Điển: Giáo Dục Ngày Nay


CHÁNH NIỆM trong ĐỜI THƯỜNG Tuyển tập 22 Tác giả Biên tập: Cư sĩ Tâm Diệu, Nguyên Giác và Tâm Thường Định Xuất bản và phát hành: Ananda Viet Foundation, Bodhi M Foundation và Lotus Media Mùa Thành Đạo, Phật lịch 2563 Bìa và trình bày: Quảng Pháp và Thiên Nhạn __________________ Published by Bodhi…

Lời Nói Đầu/Foreword: “Chánh Niệm Trong Đời Thường”, tuyển tập 22 người viết


Trích tuyển tập 22 người viết do cư sĩ Tâm Diệu (thư viện Hoa Sen), Nguyên Giác (Nhà nghiên cứu Phật học) và Tâm Thường Định (Huynh trưởng GĐPT) biên tập Với những người chưa quen thuộc với Chánh Niệm trong ý nghĩa chơn chánh, việc thực tập và tính phổ biến của Thiền pháp…

Mindful magazine


Mindful magazine What is mindfulness? Mindfulness is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we’re doing, and not overly reactive or overwhelmed by what’s going on around us. While mindfulness is something we all naturally possess, it’s more readily available to us when we practice on a…

W. Edward Bureau, PhD (Cochranville, Pennsylvania): Leading From Compassion


Flowing in Dr. Phe Xuan Bach’s prose and poetry are notions of intentional mindfulness within ourselves and with others. The universality of Dr. Bach’s conceptualization of compassionate, mindful, and peace-based leadership transcends time, nations, and contexts; it can move us toward completeness within ourselves and without with others. A practicing Buddhist, Dr. Bach weaves the…