Nguyên Thuyết: Lễ Cầu An cho Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ GHPGVNTG

Chư Tôn Đức Tăng Già thuộc các Tông Môn, Pháp Phái trong buổi lễ cầu an cho Hòa Thượng thích Chơn Thành | Ảnh: Nguyên Thuyết

Santa Ana, California – Sáng nay, 25 tháng 12, 2021, Chư Vị Tôn Đức Tăng Già thuộc nhiều Tông Môn, Pháp Phái PGVN hiện đang sinh hoạt tại Hoa Kỳ nói chung và vùng Orange County (OC) nói riêng cũng như Cư sĩ Phật tử đã vân tập về chùa Huệ Quang, thiết lễ Cầu An cho Đại lão Hòa thượng Thích Chơn Thành – Thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; khai sơn Chùa Liên Hoa, Garden Grove, California; Hòa thượng cũng là bậc Ân Sư, Giáo Hạnh của BHD Miền Quảng Đức, nhất hạn đối với GĐPT Liên Hoa v.v. – do bệnh duyên đã nhập viện để điều trị hai ngày trước đây.

Buổi lễ do Hòa Thượng phương trượng Chùa Huệ Quang – Thích Minh Mẫn –  đại diện chủ trì và thỉnh đạt.

Hòa thượng Thích Minh Mẫn, Phương Trượng Chùa Huệ Quang, Santa Ana, California
chứng minh buổi lễ Cầu an cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, do chùa Bát Nhã tổ chức | Ảnh: Sen Trắng

Không chỉ riêng đới với cộng đồng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt tại OC, mà với cộng đồng Người Việt tỵ nạn ở đây, “Hòa thượng rất bình dị trong đời thường, ngài thực hiện sự bình đẳng trong Phật Giáo bằng cách đối xử với mọi người như nhau, và ngài thể hiện lòng từ bi bằng cách quên tất cả phiền muộn cuộc sống, nhìn tất cả mọi người đã làm phiền lòng mình bằng lòng từ bi hoan hỉ”

Buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm và ấm tình đạo vị, dù thời tiết ngoài trời những tuần qua lê thê mưa gió khôn nguôi.

Là hàng cư sĩ Phật tử, hình ảnh hòa hợp Tăng già trong mỗi Phật sự đều dấy lên trong lòng những niềm hân hoan và hy vọng hòa hợp phát triển suốt trọn mùa Thành Đạo còn ngân dài giữa trời không

Dịp này, nhận thấy có sự tham dự của Đại diện BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, BHD Miền Quảng Đức và quý anh chị Trưởng cư ngụ trong vùng.

CUỘC ĐỜI VÀ CÔNG HẠNH
CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH CHƠN THÀNH
LIFE AND MERITORIOUS BEHAVIORS
OF THE MOST VENERABLE THERO THÍCH CHƠN THÀNH

By Thầy Thánh Minh và Thầy Trừng Sỹ

Bộ ảnh Hòa Thượng Thích Chơn Thành trong Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Bậc Định,
của GĐPTVN tại HK, 2021, do Sen Trắng thực hiện

Leave a Reply