Quang Ngộ Đào Duy Hữu: THÔNG TƯ CẦU AN cho H.Tr Cấp Dũng TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Tiếp theo Thông tư số 1214/HDHK/TB ngày 7 tháng 12 năm 2021, Lễ Cầu An cho Huynh trưởng cấp Dũng TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai sẽ được Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ tổ chức theo chi tiết như sau: Thời gian: lúc 15 giờ 00 chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 Đia điểm: Chùa Kim Quang, số 3119 Alta Arden Expy, Sacramento, CA 95825 và trên hệ thống ZOOM:

Lễ Cầu An cho Htr. Cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

Time: Dec 12, 2021 03:00 PM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89948803742?pwd=TlJrUUdRT1NhK1paQnFNTzhORFdkdz09

Meeting ID: 899 4880 3742 Passcode: BiTriDung
One tap mobile +16699006833,,89948803742#
*312711518# US (San Jose)
+12532158782 | 89948803742#
*312711518# US (Tacoma)

Dial by your location
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 929 205 6099 US (New York)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)

Meeting ID: 899 4880 3742
Passcode: 312711518

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kc1K4610IG

 

Thời Lễ Cầu An dưới sự quan lâm chứng minh của chư tôn đức Tăng, Ni: – Hòa Thượng Thích Minh Đạt – Nguyên đệ nhất Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên GHPGVNTNHNTHK; Hòa Thượng Thích Thái Siêu – Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Đồng Trí – Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Thông Đạt – Chùa Đại Nhật Như Lai; Hòa Thượng Thích Nhựt Huệ – Nguyên Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHK; Thượng Tọa Thích Thiện Long – Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghiên cứu, Kế Hoạch GHPGVNTNHK; Thượng Tọa Thích Thiện Duyên, Thượng toạ Thích Thiện Nhơn và Tăng chúng chùa Kim Quang; Đại Đức Thích Pháp Trí – Chùa Tiên Quang, Tracy; Sư Bà Thích Nữ Đồng Kính – Thiền viện Vô Ưu; Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường – Chùa Thường Quang, Sacramento; Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện – Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTNHK; Ni sư Thích Nữ Tiến Liên – Phó Vụ Trưởng kiêm Thư ký Ni bộ Vụ GHPGVNTNHK; Thượng Tọa Thích Đạo Chí – Trụ Trì và Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thiền Tôn; TT Thích Giác Chính – Trụ Trì Chùa Giác Hạnh, Stockton; Thượng Tọa Thích Minh Nguyện Trụ trì chùa Phước Sơn Modesto… (Danh sách cung thỉnh sẽ được cập nhật thêm).

Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ yêu cầu quý Huynh trưởng và Đoàn sinh khắp nơi Hoa Kỳ tạo thuận duyên đến tham dự, đặt biệt là BHD Miền Liễu Quán. Đồng thời yêu cầu quý Lam viên khắp nơi không về tham dự được thì tham dự lễ Cầu an trên ZOOM theo chi tiết đính kèm.

One thought on “Quang Ngộ Đào Duy Hữu: THÔNG TƯ CẦU AN cho H.Tr Cấp Dũng TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI

  1. Pingback: Trang Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN: TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI |

Leave a Reply