United Nation* | Nguyên Thuyết dịch Việt: Một thế hệ làm thay đổi thế giới – nếu chúng ta trao trách nhiệm cho họ | The generation that can change the world – if we let them

*Department of Economic and Social Affairs | Tiểu ban kinh tế xã hội

Trong một thế giới mà biến đổi khí hậu đang tàn phá các nền kinh tế, xã hội và môi trường của chúng ta, nơi tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng đang tràn lan và niềm tin vào hợp tác quốc tế đang giảm sút, điều gì có thể khiến chúng ta không mất niềm tin rằng thế giới 2030 sẽ là một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người? Báo cáo Thanh niên Thế giới của UN DESA đưa ra một lý do chính đáng cho sự lạc quan: thế hệ tiếp theo sẽ khác.

Chúng tôi đến đây để thưa với [các nhà lãnh đạo thế giới] rằng, sự thay đổi đang đến dù muốn hay không,”

có lẽ là câu được trích dẫn nhiều nhất từ ​​hội nghị khí hậu COP 24 gần đây. Điều này không phải do Tổng thư ký Liên hợp quốc hay bất kỳ người đứng đầu Chính phủ và Nhà nước nào thốt ra, mà là của một thanh niên 15 tuổi đến từ Thụy Điển, Greta Thunberg, người đã gây ra một phong trào toàn cầu mạnh mẽ về các cuộc đình công vì hành động vì khí hậu.

Lời nói của cô là đại diện cho thái độ của thế hệ trẻ ngày nay. Một nghiên cứu gần đây, được thực hiện tại 15 quốc gia trên toàn thế giới, cho thấy trên toàn cầu, những người trẻ tuổi lạc quan hơn về tương lai so với các thế hệ lớn tuổi. Mặc dù phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều, nhiều bất ổn hơn và mức lương thấp hơn so với những người tiền nhiệm, thanh niên ngày nay đang bước vào tuổi trưởng thành tự tin rằng họ có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính họ và cho những người sau này.

Các nghiên cứu điển hình từ mọi nơi trên thế giới, được World Youth Report thu thập, dường như chứng minh cho sự lạc quan của những người trẻ tuổi. Từ một phong trào thanh niên thúc đẩy hành động vì khí hậu trên khắp khu vực Ả Rập đến một tổ chức mở rộng khả năng hiểu biết kỹ thuật số cho thanh niên ở vùng nông thôn Philippines, đến mạng lưới thanh niên toàn cầu về quyền sinh sản và tình dục, thanh niên ở khắp mọi nơi đang thực sự bước vào nơi mà các thế hệ trước đã thất bại.

“Báo cáo mới nhất của UN DESA’s World Youth rất rõ ràng: Thanh niên có tiềm năng giải cứu thế giới. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là hỗ trợ họ thực hiện điều đó,” Trợ lý Tổng thư ký tại UN DESA và Chuyên gia kinh tế trưởng của Liên hợp quốc Elliott Harris cho biết. “Và điều này có nghĩa là mang lại cho họ một cơ hội công bằng về chất lượng giáo dục cũng như việc làm tốt.”

Đáng buồn thay, thế hệ trẻ ngày nay tiếp tục bị bỏ lại phía sau về giáo dục và việc làm. Theo World Youth Report, cứ bốn người ở độ tuổi trung học thì có một người không đăng ký học tại trường và chưa đến một nửa số thanh niên tham gia vào thị trường lao động. Và ngay cả trong số những người có việc làm, cứ sáu người thì có một người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực.

Những con số này không chỉ là số liệu thống kê – chúng đại diện cho tiềm năng bị lãng phí của hàng triệu người mà khả năng và sự nhiệt tình của họ có thể đã thúc đẩy đáng kể tiến trình của chúng ta đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Đảm bảo tiếp cận với nền giáo dục chất lượng, hòa nhập là điều cần thiết để thanh niên có cơ hội tìm được việc làm tốt. Chất lượng giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là chưa đủ. Họ cần được bổ sung bằng giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và đại học với giá cả phải chăng để cung cấp cho thanh niên các kỹ năng liên quan để làm việc và khởi nghiệp.

Nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp hơn vào năm 2030, chúng ta phải khẩn trương đầu tư vào những người sẽ tạo ra nó.

The generation that can
change the world – if we let them

In a world where climate change wreaks havoc on our economies, societies and environment, where unemployment and inequalities are rampant and where trust in international cooperation is falling, what can keep us from losing faith that the world 2030 will be a better place for everyone? UN DESA’s World Youth Report offers one good reason for optimism: the next generation is different.

“We have come here to let [world leaders] know that change is coming whether they like it or not,” was probably the most quoted sentence coming from the recent COP 24 climate conference. It was not uttered by the UN Secretary-General nor by any of the Heads of State and Government, but by a 15-year-old from Sweden, Greta Thunberg, who had sparked a powerful global movement of school strikes for climate action.

Her words are representative of the attitudes of today’s young generation. A recent study, conducted in 15 countries worldwide, found that globally, young people are more optimistic about the future than older generations. Despite facing much higher unemployment rates, more instability and lower wages than their predecessors, today’s youth are entering adulthood confident that they can build a better future for themselves and for those that follow.

Case studies from all corners of the world, gathered by the World Youth Report, seem to justify young people’s optimism. From a youth movement driving climate action across the Arab region to an organization expanding digital literacy among young people in rural Philippines, to a global youth network for sexual and reproductive rights, young people everywhere are indeed stepping in where previous generations have failed.

“The latest UN DESA’s World Youth Report is clear: Young people have the potential to save the world. All we have to do is let them do just that,” said Assistant Secretary-General at UN DESA and UN Chief Economist Elliott Harris. “And that means giving them a fair shot at quality education and decent jobs.”

Sadly, today’s young generation continues to be left behind when it comes to education and employment. According to the World Youth Report, one in four people of secondary-school age are not enrolled in a school and less than half of all young people are participating in the labour market. And even among those that do have a job, one in six live in extreme poverty.

These numbers are more than mere statistics – they stand for squandered potential of millions of people whose capabilities and enthusiasm could have greatly accelerated our progress towards the Sustainable Development Goals.

Ensuring access to inclusive, quality education is essential for young people’s chances of finding decent work. Quality primary and secondary education are not enough. They should be complemented by affordable technical, vocational and tertiary education that provides youth with relevant skills for employment and entrepreneurship.

If we do want a better future in the year 2030, we have to urgently invest in those who will create it.

Leave a Reply