GĐPTVN/HK: Nhất Tâm Cầu Nguyện | Cụ Bà Nguyễn Thị Thu, Pháp Danh: Diệu Hồng Ngọc

Toàn thể Anh-Chị-Em Lam Viên Hoa Kỳ và Ban Biên Tập Sen Trắng
thành tâm san sẻ sự mất mát vô cùng to lớn của Anh Chị Lãng Vị Đặng Văn Lộc và Quỳnh Anh,
thành viên kỳ cựu của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ – BHD Miền Quảng Đức;
GĐPT Hoa Nghiêm; GĐPT Viên Quang
trước sự ra đi của Thân mẫu là Bà:

NGUYỄN THỊ THU
Pháp Danh DIỆU HỒNG NGỌC

đã mãn phần ngày 28 tháng Chín, 2021, tại Việt Nam.
Hưởng Thọ 88 Tuổi

Thành kính nhất tâm nguyện cầu cho Hương Linh Bà
NGUYỄN THỊ THU Pháp Danh DIỆU HỒNG NGỌC
vãng sanh Cực Lạc Quốc Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Leave a Reply