Phân Ưu: Thân Mẫu của Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu | Bà Nguyên Thọ Trương Thị Bê

Nhất Tâm Cầu Nguyện

Toàn thể anh chị Anh-Chị-Em Lam Viên Hoa Kỳ
và Ban Biên Tập Sen Trắng thành tâm san sẻ sự mất mát
vô cùng to lớn của Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu, cựu Liên Đoàn Phó Nữ GĐPT NiLiên, Hawaii;
hiện nay trụ trì Thiền viện Hương Từ Bi, Los Gatos, California, USA,
trước sự ra đi của Thân mẫu là Bà:

NGUYÊN THỌ TRƯƠNG THỊ BÊ

đã mãn phần ngày 19 tháng Chín, 2021 tại Mac Kinney, Texas. USA.

Hưởng Thọ 70 tuổi.

Thành kính nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Bà Trương Thị Bê, Pháp danh Nguyên Thọ

vãng sanh Cực Lạc Quốc Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Leave a Reply