Tâm Trí Nguyễn Quang Vui: Vài Thương Nghĩ Tản Mạn về Nhạc sĩ Tâm Hòa NGÔ MẠNH THU, Người Viết Trường Ca LỬA

Trưởng Niên Tâm Trí Nguyễn Quang Vui Tôi quen biết Ngô Mạnh Thu từ 1957 khi mới từ Huế vào Sài Gòn, thi đỗ trường Quốc Gia Âm Nhạc (112 Nguyễn Du). Ngô Mạnh Thu học nhạc Pháp chuyên môn (solfèges des solfèges) để đi làm giáo sư âm nhạc còn tôi học sáng tác…

Thích Chơn Thiện: Giới Học

Giới học là một trong ba học: Giới, Định, Tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đưa đến giải thoát mà không phải đưa đến các phước báo sanh thiên. Ý Nghĩa của Giới…