Thích Nguyên Tạng: Lời Giới Thiệu “Tổng Luận Đại Bát Nhã” của Lão Cư Sĩ Thiện Bửu

TỔNG LUẬN ĐẠI BÁT NHÃ Việt dịch: TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ NGHIÊM Chiết giải: LÃO CƯ SĨ THIỆN BỬU QUẢNG ĐỨC TÙNG THƯ xuất bản, 2021 Bìa và trình bày: Lotus Media ISBN: 978-1-008-94743-6 © Quảng Đức Tùng Thư giữ bản quyền, 2021 Amazon: Paperback | Hardcover     Kinh Đại Bát Nhã có tất…