Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Bậc Lực: Kinh Trung A Hàm | Kỳ 1

Kính mời quý anh chi thu xếp thời gian vào tham dư:

Buổi học kỳ 1 Đề tài:

KINH TRUNG A HÀM

do Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng.

ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159,  Mã số: 616474

THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 23 tháng 4, năm 2021.

Để ổn định và trang nghiêm đạo tràng, xin các anh chị vào phòng học trước 15 phút.

Kính,

Quang Ngộ Đào Duy Hữu

Leave a Reply