GĐPT Tường Vân, Lowell: Trước tình trạng kì thị chủng tộc | How to be an Active Ally- Vietnamese Youth Conference

Kính thưa quý phụ huynh, quý huynh trưởng và các em đoàn sinh,

Trước tình trạng kì thị chủng tộc (đặc biệt là Người Mỹ gốc Á) đột nhiên gia tăng trong thời gian gần đây, trường đại học UMASS Lowell, MA phối hợp với GĐPT Tường Vân Lowell tổ chức buổi hội thảo tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó trong tinh thần ôn hòa.

Kính mời quý phụ huynh, quý huynh trưởng, các em đoàn sinh GĐPT Tường Vân nói riêng, GĐPT Miền Thiện Hoa, và các đơn vị GĐPT bạn nói chung vào tham dự buổi tọa đàm này.

Hội thảo mở cho tất cả mọi người vào lúc 7:00 tối ngày 18 tháng 04 (giờ Miền Đông nước Mỹ) với thông tin cụ thể như sau.

Dear parents, youth leaders, and youth members,

As we know, racism (especially Asian American Hate) has been incredibly increasing recently. Aware of this issue, the University of Massachusetts Lowell is collaborating with Tuong Van Buddhist Youth on giving a training workshop to provide attendees some necessary knowledge and skills to cope with racism and become an active ally helping others.

We cordially invite parents, youth leaders, and youth members of Tuong Van Buddhist Youth, Thien Hoa Regional Board, as well as any Vietnamese Buddhist Youth chapters to join the workshop. Here are the details:

Topic:

How to be an Active Ally
Vietnamese Youth Conference

Time: Apr 18, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://uml.zoom.us/j/95108013429

Meeting ID: 951 0801 3429
Find your local number: https://uml.zoom.us/u/adNwOkQXBS

Join by SIP
95108013429@zoomcrc.com

Join by Skype for Business
https://uml.zoom.us/skype/95108013429

Leave a Reply