GĐPT Ngọc Nhiên, TX, Trở Lại Những Ngày Sinh Hoạt Bình Thường

Ngày 18 tháng Tư, 2021 trên trang facebook của GĐPT Ngọc Nhiên, tại Tịnh Xá Ngọc Nhiên, Dallas, Texas, một số hình ảnh sinh hoạt đã được chia sẻ đáng mừng đầy khích lệ, với chú thích: “Chào mừng 2 chị trưởng của đơn vị Pháp Quang đến thăm chúng em – Chúc mừng Sinh Nhật các em có ngày sinh trong tháng 4. Được biết sau thời gian tạm đình mọi hoạt động vì hoàn cảnh chung của dịch bịnh. Nay đơn vị Ngọc Nhiên tái sinh hoạt bình thường như không hề có sự giảm sút nào, âu cũng nhờ vào sự hướng dẫn tài giỏi và khéo léo của anh chị Huynh trưởng. Một tuần trước đó, 11 tháng Tư, 2021, đơn vị cũng đã từng có một buổi sinh hoạt dã ngoại thật là vui.

Leave a Reply