GĐPT Ngọc Nhiên, TX, Trở Lại Những Ngày Sinh Hoạt Bình Thường


Ngày 18 tháng Tư, 2021 trên trang facebook của GĐPT Ngọc Nhiên, tại Tịnh Xá Ngọc Nhiên, Dallas, Texas, một số hình ảnh sinh hoạt đã được chia sẻ đáng mừng đầy khích lệ, với chú thích: “Chào mừng 2 chị trưởng của đơn vị Pháp Quang đến thăm chúng em – Chúc mừng Sinh Nhật các em có ngày sinh trong tháng 4. Được biết sau thời gian tạm đình mọi hoạt động vì hoàn cảnh chung của dịch bịnh. Nay đơn vị Ngọc Nhiên tái sinh hoạt bình thường như không hề có sự giảm sút nào, âu cũng nhờ vào sự hướng dẫn tài giỏi và khéo léo của anh chị Huynh trưởng. Một tuần trước đó, 11 tháng Tư, 2021, đơn vị cũng đã từng có một buổi sinh hoạt dã ngoại thật là vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s