Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục (1927-2007): Một Sự Chuyển Tiếp Cần Thiết | An Indispensable Transformation And Transfer

Nếu chỉ lấy mốc thời gian từ năm 1951 trở đi, từ ngày các huynh trưởng tiền bối của Gia Đình Phật Hoá Phổ Bắc – Trung – Nam quyết định hợp nhất 3 Miền để tiến đến sự thống nhất của Gia Đình với danh xưng mới Gia Đình Phật Tử cho đến nay…

Tuệ Sỹ | Tâm Thường Định dịch Anh: Suy nghĩ hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ | The Current Thinking About Buddhist Education Plans For Vietnamese Youth

Phật giáo Việt Nam đang chứng kiến những xáo trộn và khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Các mô hình tổ chức, những lễ tiết sinh hoạt, từ ma chay, cưới hỏi các thứ, được cố gắng rập khuôn theo mô hình phương Tây một cách vội vã đã làm xói mòn phần…