Những Vần Thơ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Thanh Bần

Thích Minh Thế

Kính dâng Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ( 1928-2020 ).
Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Mây trời thanh thản nhẹ trôi,
An nhiên sống kiếp, chuyện đời thị phi.
Thanh bần vô uý uy nghi,
Trần tâm dung cõi, gót hài vô tranh.

Khuyến trần trượng thất vang danh,
Khí trường hùng sỹ, Thanh Minh huyền tài.
Ba đào phong nhược chẳng phai,
Thụy Mi trán lão, mày Ngài in pha.

Thái Bình nuôi lớn hằng xa,
Gội gốc Chánh Pháp, niệm Hà ba Minh.
Bái chốn tổ, quyết đăng trình,
Nhập môn hành luật, gối kinh diệp huyền.

Dấu chân Quảng Độ Lên thuyền,
Tích Lan- Ấn Độ, kết duyên pháp hành.
Bhutan- Tây Tạng nguyện thành,
Vượt trùng núi tuyết, niệm hằng thanh cao.

Dẫu thế sự vận suy hào,
Tâm Ngài bất động, Thân trào kim cương.
Dẫu ngục tối có cường rương,
Thân Ngài an trú, trí tường trang nghiêm.

Dẫu sóng ngược, đánh cuồng điên,
QUẢNG hành bờ nhiếp, ĐỘ phiền tiêu ma.
Dẫu sản động kiếp phong ba,
QUẢNG hành tự thị, ĐỘ Tà ma quân.

Trứ danh trước tác uý thân,
Dịch ngàn con chữ, dịch Tầm tuệ tri.
Danh hương Từ Điển hiển bi,
Văn Thơ trứ tác, khắc ghi nhiệm mầu.

Dẫu Ngài vào chốn cung thâu,
Phẩm Thuỳ liên tọa, niệm câu Di Đà.
Nghìn năm mãi nhớ trầm tha,
Cung thần vọng hạnh, bảo toà Vô cung.

___________________________

Vần thơ tưởng niệm
Đại Lão HT Thích Quảng Độ

Cư Sĩ Quảng Pháp Ngôn

Canh Tý hai chín tháng giêng
Mây hồng tụ lại ba miền-ngoài, trong
( Ht) Thích Quảng Độ thong dong tự tại
Rũ bụi hồng bỏ lại trần ai
Trang nghiêm trên bệ sen đài
Hướng miền Chánh Giác , hôm nay giã từ…..
Chín ba năm, thọ cư dương thế
Bảy ba năm , kinh kệ hành trì
Đại Lão Hòa Thượng ra đi
Phật Giáo Thống Nhất mất đi cội tùng.
Người Phật tử cùng chung nỗi nhớ
Đấng tu hành muôn thuở khó quên
Bước đường Phật sự chông chênh
Một lòng chánh niệm vững bền bước qua.
Đem nét bút tinh hoa, dịch giả
Đến giảng đường mang cả đức công
Phật học giảng dạy tinh thông
Đưa nền giáo lý khơi lòng chúng sinh…
Đường tu tập hành trình tiếp bước
Bao đức công nay được vinh danh
Giải thưởng thế giới đã dành
Nhiều giải cao quý rạng danh đời ngài.
Trước viên tịch, thư tay quan trọng
Chọn ngài làm tăng thống thứ năm
(HT) Huyền Quang sáng như trăng rằm
Chúc thư để lại, xứng tầm, xứng danh.
Đường Phật sự nguyện thành, bước toại
Nay ngài về cõi Lạc Bang
Từ Hiếu Phật Tự ni-tăng,
Thế gian đại chúng, muôn hằng khắc ghi
Nam mô đức Phật Di Đà
Xin Đạo Sư Tiếp Dẫn Giác Linh
Về nơi Cực Lạc an bình
Tây Phương đất Phật , tử sinh không còn.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Bến Tre 24/2/2020
Đệ tử Quảng Pháp Ngôn (NVT)

___________________________

Tiễn biệt Thầy

(Kính dâng Trưởng Lão
HT Thích Quảng Độ)

Thích Phước Toàn (Tuệ Minh)

Thầy đã kinh qua bao giông bão
Sóng dập vùi chiếc áo sờn phai
Trong chữ nhẫn đoá hoa khai
Gió mang hương lạ đất trời thơm bay

Nơi cuộc sống đoạ đày cùng cực
Càng vươn cao nỗ lực đường tu
Dáng Thầy thoáng vẽ chân như
Ao tù nước đọng trỗi từ bùn lên

Hoa sen ấy mãi thơm hương Phật
Vẻ thanh tao chất ngất lòng người
Từng sát na từng làn hơi
Ung dung lặng lẽ đứng ngoài vòng vây

Thân tứ đại từ nay gởi lại
Cất bước về vô ngại thong dong
Tiêu dao khắp nẻo trời không
Y vàng phất giữa thượng tuần tháng hai

Đường phía trước Như Lai Diệu Trí
Hoà hương sen chân vị gốc thiền
Đi vào pháp giới tịnh duyên
Ta Bà vọng lại uyên nguyên nụ cười

Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
February 22, 2020

Tiết tấu loài cây

Một khung vẽ mang tên bàn tay trắng
Trải nghiệm đời lúc lá rụng tuyết bay
Thân nghiêng ngửa giữa trời lay lắt gió
Vẫn trơ gan xương xẩu với tháng ngày

Cái im lặng thâm nghiêm mà bền bỉ
Chờ tiết xuân trỗi vàng lá lên thay
Vùng năng động sắt son đầy huyền bí
Nào ai hay sâu thẳm khí chất cây

Trang đạo học tính dày sâu chí lớn
Sống vươn lên cách trỗi dậy loài cây
Hùng khí tiết vượt từng cơn đè nặng
Khiến toát lên thần thái vẻ vui tươi

Cách thẳng đứng lối nghiêm trì giới đức
Mãi thăng hoa vượt thoát, tụ tam luân
Đường Bát Chánh về xa nơi vô cực
Vào thênh thang nẻo đạo một trời không

Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
February 23, 2020

___________________________

Thắp Nén Hương Tâm

Thích Chúc Hiền | Cư Sĩ Tâm Tú

CHIỀU ĐÔNG

Nghe lòng xa vắng những chiều đông
Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
Bát ngát núi xa mờ bóng cọp
Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng
Bao độ cà tan cà nở nụ
Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông
Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc
Còn chút lòng son gởi núi sông

(HT Thích Quảng Độ, Thơ Tù HT Thích Quảng Độ, trang 265)

Thắp Nén Hương Tâm

Kính hoạ bài “ Chiều Đông” của HT. Thích Quảng Độ
Thành kính tưởng niệm Đức Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Quảng hạ Độ.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc.

Thắp nén hương tâm lệ chảy dòng
Nghìn thu vĩnh biệt buốt đêm đông
Lòng nghe vời vợi niềm thương cảm
Biển trạo mênh mang sóng dậy cồn
Nguyên Thuỷ(1) truyền lưu lời diễm tuyệt
Đại Thừ (2) vang vọng tiếng êm trong
Phật Quang(3) chiếu tỏa trời cao rộng
Văn bút thơm lừng ngát núi sông…!

California, 24-02-2020
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (Khấp bái)

Chú thích:
(1) Nguyên Thuỷ Phật Giáo Tư Tưởng Luận.
(2) Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận.
(3) Phật Quang Đại Từ Điển.

Kính họa bài thơ Chiều Đông của Ôn Quảng Độ

Sống mãi với thời gian…
Nghe lòng chua xót mấy mùa Đông,
Vận nước mong manh giữa đại đồng,
Thiên tai, tranh chấp còn theo mãi,
Dân Việt đau thương vẫn dập dồn.
Mười năm, vẫn một lòng tranh đấu,
Chánh Pháp giương cao một ngọn cờ,
Vô thường mai có về Cõi Phật,
Niềm tin sống mãi với thời gian…

Tâm Tú
24.02.2020

___________________________

Thành tâm kính ngưỡng

Kính tiễn Giác Linh Đệ Ngũ Tăng Thống
Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ về cõi Phật

Cư Sĩ Huệ Hương

Con đọc mãi vần thơ năm nào Ôn viết :
“ Trong ngục tù, ánh Đạo rực lòng ta
Đau thương thay cõi thế giới Ta Bà
Cực lạc Niết Bàn cũng là đây hiện thực “ ****

Ẩn dật cuối đời Ôn vẫn tràn đầy nghị lực….
Nghiệm thăng trầm thấu rõ đạo huyền vi .
Nên thanh thản trước giây phút tử ly …
Kính tiễn Giác linh Ngài thành tâm quy ngưỡng

Mặc tù tội trọn cuộc đời theo lý tưởng,
Sống an nhiên ngộ nhập cũng an nhiên ,
Đức cao trọng bảy hai hạ lạp Phước duyên .
Kính tiễn Giác Linh Ôn quy Cõi Tây phương thượng thượng!

**Đêm Phật Đản 15-4 năm Đinh Tỵ 1977

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Hậu bối Huệ Hương cẩn kính
Melbourne 25/2/2020

___________________________

Bậc Thượng Sĩ

TT. Thích Phổ Hương

Nghẹn ngào ngấn lệ sáng đầu thu ( Úc),
Như cơn sấm chớp giữa sương mù,
Ôi! Bậc chân tu nay vắng bóng,
Danh lợi chẳng màng ngộ sắc không.

Tâm QUẢNG mênh mông như biển cả,
Cứu ĐỘ muôn loài sống yêu thương,
Kim cương chẳng ngại chi sắt thép,
Hy hiến Tổ Tông trọn kiếp người.

Viết từ Chùa Long Quang Sydney
ngày đưa tiễn nhục thân Ôn đến trà tỳ 25/02/2020.
Thích Phổ Hương

___________________________

Hoa Đàm Lưu Dấu

Phật tử Tâm An

Than Ôi!!
Đất Đà thành, con nay buồn hiu quạnh
Giữa trời xuân hạc cánh lững lờ bay
Ôn ra đi!… mang theo cảnh nơi này
Nghìn thu nhớ, không còn ngày từ biệt.

Nhớ Giác linh xưa:
Làng Tiền Hải, thác sanh dòng Đặng thị
Mùi lúa thơm hun đúc bậc anh hào
Chí làm trai, gắng công đèn sách
Hương đức hạnh, thật rạng rỡ làm sao!

Bến Hiền Lương hai bờ đây đó
Tiếng miền Nam gọi mãi thân thương
Đất Đô Thành đợi người chờ mãi
Không từ nan, dốc chí phi thường.
Ánh sáng lửa thiêng mùa Pháp nạn
Ôn! Một biểu tượng trong con
Một ngọn hải đăng trên sóng bể
Mãi sáng, mãi sáng, như trăng tròn….
Thế nhưng:
Sự bình đẳng vốn không trên đất mẹ
Đời đẩy đưa sóng gió mãi xô về
Cửa tù ngục rực sáng đường thánh quả
Phá xiềng gông dẹp lối lầm mê.
Đến đi như thể việc tự nhiên
Văn tư tu trên mọi ưu phiền
Trí tuệ lớn soi ngàn tác phẩm
Để đời lưu vĩnh sử trường thiên.
Ngôi Tăng thống tột cao trong đạo
Trách nhiệm đầy trên lối hưng vong
Nếp bình dị xá gì đời chay tịnh
giữ trong lòng thanh tịnh kim ngôn.
Phút giây này:
Mỗi giấc mơ như Ôn đến thăm con
Những cái xoa đầu thật ấm áp.
Sùi sụt suy tư, bao xúc cảm
Luôn in hằn trong tâm trí của con….
Dù ngàn dặm muôn khởi xa xôi
Con luôn hướng về nơi cố thổ
Nhớ Thế Tôn vào niết bàn tịch tĩnh
Nay Sa la ngã bóng muôn đời.
Kính lễ giác linh đại Trượng phu
Việt Nam Thống Nhất Phật giáo đồ
Dâng muôn ngát hương bạch liên đóa
Nghìn năm in bóng mãi Đại tùng.

Nhất Tâm Đảnh lễ Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội Đệ Ngũ Tăng Thống
húy thượng Quảng hạ Độ Tân viên tịch Đại lão Hòa Thượng giác linh liên đài toạ hạ chứng minh.
Đệ tử Tâm An
Cảm tác

 

[ Đang cập nhật ]

 

 

2 thoughts on “Những Vần Thơ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

  1. Pingback: Sen Trắng | tổng hợp: Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ |

  2. Pingback: Sen Trắng | tổng hợp: Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ |

Leave a Reply