Thích Hạnh Tuệ: Ngày Hội Trồng Cây Xanh tại Tu Viện Pháp Vương, San Diego

Tu Viện Pháp Vương với diện tích 9 mẫu tây. Ngoài phần đất để dành cho việc xây dựng Chánh điện, Trai đường, Tăng xá, Parking lots, Tu Viện sẽ tạo khung cảnh cho mảnh đất già lam này được bao quanh bởi cây trái bốn mùa. Cụ thể, thứ nhất, Tu Viện sẽ trồng tiếp tục 2 hàng thông (khoảng 150 cây) xung quanh khuôn viên để sau này làm con đường thiền thiền hành giữa 2 hàng thông đó. Thứ hai, trồng các giống cây ăn trái trên một diện tích đất 1.5 mẫu tây. Gồm có các giống cây quen thuộc: Mãng cầu, cam, quýt, bưởi, lựu, ổi, khế, nhãn, xoài, mít, bơ, mận, hồng mềm, donut peach, fuji apple tree, fig tree (sung), sapote tree. Vì vậy, Tu Viện cần Quí Đại chúng chung tay, góp sức mỗi người, mỗi gia đình… [ Xin đọc Thông báo chi tiết trên trang nhà Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương ]

Leave a Reply