Thích Nguyên Siêu: Văn Học Phật Giáo Là Con Đường Tri Thức Vượt Thoát


Nền văn học Phật giáo là phương tiện để con người lấy đó mà thâm nhập chủng tính Phật pháp rồi vượt thoát qua những gì bị trói buộc, giam hãm trong biển đời sinh tử trầm luân. Nền văn học Phật giáo đã giáo dục con người qua nhiều phạm trù trong đời sống, như nền văn học Thiền – dù yếu chỉ của Thiền bảo rằng: “Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt. Trực chỉ nhơn tâm. Kiến tánh thành Phật.” Con đường ngôn ngữ phải chấm dứt.…

Thích Nguyên Siêu: Hòa Thượng Thích Trí Chơn Con đường Hoằng Pháp và Văn Hóa


Giờ thì Hòa Thượng đã ra đi, ra đi chung quanh quý Thầy, Cô trong môn đồ pháp quyến đang nhất tâm niệm Phật để cung tiễn Hòa Thượng về với Phật. Đôi ngày nằm ở bệnh viện, nhiều người đến hỏi thăm và hầu chuyện với Hòa Thượng, nhất là Ni Sư Giới Châu…

Thích Nguyên Siêu: Lời tòa soạn, sắp ra mắt tập san văn hóa PHẬT VIỆT


Chứng Minh THÍCH THẮNG HOAN | THÍCH TUỆ SỸ THÍCH NHƯ ĐIỂN | THÍCH NGUYÊN SIÊU Thư Ký Tòa Soạn: TÂM THƯỜNG ĐỊNH | NGUYÊN KHÔNG Kỹ Thuật Nhuận Pháp | Uyên Nguyên ĐỊA CHỈ TOÀ SOẠN Chủ Bút: 4333 30th St, San Diego, CA 92104 | Điện thoại: 619.416.9520 Email: thichnguyensieu_thgl@yahoo.com Thư Ký Tòa Soạn:…

Thích Nguyên Siêu: Cội Bồ Đề Rực Sáng Ánh Hào Quang


Mùa Phật Thành Đạo năm nay Phật lịch 2564 – Dương lịch 2021, chúng ta đồng nhất tâm cầu nguyện: Thứ nhất: Ánh sáng Giác ngộ của Đức Phật xóa tan mây mù tham sân, chấp ngã của trần thế, của kiếp người quá nhiều lao lung, mộng tưởng. Ánh sáng Giác ngộ ấy soi tỏ từng bước chân đi của con người trên thế giới, đi bằng đôi chân của con người, đi trong khung trời Thánh…

Thích Nguyên Siêu: Lễ Khánh Tuế 94 Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Chánh Văn Phòng HĐGP/GHPGVNTNHK)


* Ảnh: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Phải) và Hòa Thượng Thích Đức Thắng, một lần hạnh ngộ trong mùa Phật Đản (2018) tại miền Nam California. (Ảnh: Quảng Pháp)   Ngày 01 tháng 01 năm 2021 tại San Jose. Nam Mô Trường Thọ Vương Phật tác đại chứng minh Thành kính đảnh lễ; hạnh…