BHTGĐPT Thiện Trí | Thụy Sỹ: Cảm Niệm Tinh Thần Làm Từ Thiện

Năm nay 2020, thế giới thật bất an, bệnh dịch Covid lan rộng và nạn thiên tai lũ lụt xảy ra trầm trọng khắp mọi nơi. Nhất là nơi quê nhà, miền Trung VN thương yêu với biết bao người lầm than đói khổ trong cảnh màn trời chiếu đất. Bởi thế với tâm niệm cứu khổ của người con Phật, GĐPT Thiện Trí đã đồng hành cứu trợ quê nhà trong những tháng ngày cuối năm vừa qua rất tích cực và tốt đẹp. Lý do bệnh dịch Covid đến bất ngờ, mà ngày tổ chức Từ Thiện truyền thống hằng năm đã không thực hiện được. Nên bằng mọi hình thức Ban Huynh Trưởng đã đồng tâm viết thư ngỏ Từ Thiện, phổ biến văn thư hình ảnh từ GHPGVNTN Âu Châu, BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại, trên trang nhà Thiện Trí, qua hệ thống Mailing List, Facebook và nhất là qua Phone kêu gọi lòng hảo tâm thương xót từ quý vị Mạnh Thường Quân, Ân Nhân v.v…Đặc biệt năm nay một điểm thành tựu là các em Đoàn sinh, tuổi trẻ biết gieo trồng hạt giống lành, tạo phước báu, trưởng dưỡng lòng từ bi. Các em đã tự ý thức phát tâm ủng hộ cứu trợ rất nhiều. Một điểm nổi bật nữa là ban làm bánh, các chị đã làm đủ các loại bánh ngọt rất ngon mang hương vị quê hương, bán qua dạng gởi bưu điện cũng được sự ủng hộ cao. Nhất là món chả giò đã được người bản xứ, hàng xóm đặt mua rất nhiều và được khen ngon. Qua hình thức này, người Thụy Sĩ cũng hiểu tỏ bày lòng thương xót đến bao người khốn khổ trong cảnh lũ lụt ở VN vừa qua. Nhờ đó mà số tịnh tài của ban làm bánh đã thu nhập rất cao.

Nhằm đáp ứng tình hình cấp bách cứu trợ, số tịnh tài thu được gởi đi nhanh theo từng đợt đến GHPGVNTN Âu Châu, GĐPTVN tại Hải Ngoại để sớm đưa tận tay đến các nạn nhân, cứu giúp bao đồng bào ruột thịt bất hạnh cũng như giúp ủng hộ các em cùng lũ lụt có tập vở sách học… Thành quả cùng chung sức đóng góp của đơn vị  GĐPT Thiện Trí, quý Phật tử đồng hương trong vòng 3 tháng cuối năm thu được là 5690Fr., là một niềm hoan hỷ, thiện duyên lành xứng đáng được ghi nhận và tán thán. Những âm hưởng năng lượng phước báu đã truyền đến quý Phật từ, Ân Nhân và ACE cũng cảm nhận được Tâm an và lòng Từ tăng trưởng.

Ngoài ra trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, tâm niệm cúng dường Xây Chùa, Lưu hành Giáo Pháp của Đức Thế Tôn lưu truyền nơi Hải Ngoại, BHT GĐPT Thiện Trí phát tâm và kêu gọi quý cô bác Mạnh Thường Quân Ân Nhân cùng chung sức, gieo trồng công đức phước lành góp phần xây dựng Thư Viện chùa Thiện Minh và Chánh điện chùa Quảng Đức Pháp Quốc. Đêm 30 Tết GĐPT Thiện Trí đã kính dâng chuyển số

Tịnh Tài cúng dường về hai chùa nhân dịp đón mừng Tết Nguyên Đán…!!! 

Lam sự  Từ Thiện đã thành tựu viên mãn, BHT GĐPT Thiện Trí xin ghi nhận đôi dòng  tổng kết ngắn chia sẻ với Lam Viên Âu Châu…Cảm niệm thành quả và hồi hướng công đức trang nghiêm thanh tịnh này đến Pháp giới chúng sanh đều được trọn thành Phật đạo.

Kính chúc quý Phật tử, ân nhân đồng hương- quý Bác Gia Trưởng, Huynh trưởng và Đoàn sinh sức khỏe dồi dào, thân tâm sáu thời được an lạc trong hào quang hồng ân của Chư Phật, Bồ Tát.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Trí

Leave a Reply