Xẩm Sơn: Phổ Minh Tự

Phổ Minh Tự, tọa lạc tại tỉnh Nam Định.Thấp thoáng dưới hàng cây đại cổ thụ là một ngôi tháp đá tuyệt đẹp thời Trần. Biết bao nhiêu năm tháng chịu sự tàn phá của thiên nhiên và con người. Ngôi tháp vẫn sừng sững đứng hiên ngang như tinh thần của nhà Trần vậy.