Xẩm Sơn: Phổ Minh TựPhổ Minh Tự, tọa lạc tại tỉnh Nam Định.Thấp thoáng dưới hàng cây đại cổ thụ là một ngôi tháp đá tuyệt đẹp thời Trần. Biết bao nhiêu năm tháng chịu sự tàn phá của thiên nhiên và con người. Ngôi tháp vẫn sừng sững đứng hiên ngang như tinh thần của nhà Trần vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s