Hoa Đàm 12 (Đã phát hành): Thay lời kết tập: Thành Tâm Kính Lễ Sám Hối!

HÒA THƯỢNG HẠNH TUẤN
VỚI ƯỚC NGUYỆN PHẬT VIỆT

Tuyển Tập Tưởng Niệm Ân Sư GĐPTVN tại HK.
Nhiều Tác giả
Kết tập: Hoa Đàm
Bìa và trình bày:
Bodhi Media
Hình Ảnh: Chúc Tiến, Quảng Pháp, Yasa Đồng Huy, Diệu Minh,
Quảng Phát, Chúc Trí Tuệ, và Vỹ Bành
ISBN: 978-1-716-44889-8
Lotus Media xuất bản tháng Sáu, 2020

Hoa Đàm số 12, dành tưởng niệm Vị Thầy của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, Người đã “mất nhiều thời gian” cho sự phát triển nói chung cũng như tâm nguyện Hòa Hợp nói riêng của tổ chức Áo Lam chúng ta mà Thượng Tọa Thích Từ Lực đã nhắc trong bài tưởng niệm.

Ngày Hòa Thượng viên tịch, tình thương đã trải, nước mắt chúng con đã đầy. Nhiều năm sau, vẫn khối tình Tiếc Nhớ ấy như chưa hề tan biến đi. Vì nghĩ đến Thầy là nghĩ về hoàn cảnh chúng con hôm nay!

Vì vậy, số báo này, hầu hết là sự kết tập và chọn lọc một số bài viết tưởng niệm Thầy đã đăng trước đây trong tập Kỷ Yếu[1], cũng như trên các trang nhà Quảng Đức[2], Hoa Vô Ưu[3], Thư Viện Hoa Sen[4] v.v… Những bài viết  không chỉ tưởng nhớ Thầy không thôi, mà cốt để “bảo tồn nhịp miên man chiêm nghiệm” của vị Thầy đã một thời thiết tha ôm Gia Đình Phật Tử vào lòng là ôm cái việc “mất nhiều thời gian” cho chính mình, nhưng Thầy đã không màng mọi nghịch duyên để gia tâm độ trì cho thâm tình Áo Lam sớm có ngày ấm lại.

Chúng con tưởng nghĩ, Nuôi Dưỡng Tuổi Trẻ Phật Giáo Việt Nam nơi xứ người, phải chăng chính là muôn một nguyện ước, trong tòa công trình Phật Việt, của Hòa Thượng thuở trụ thế!

Năm năm qua rồi, từ ngày Thầy cất bước đi, trời vẫn mãi Thu lạnh Thầy ơi! Chúng con xin đê đầu thành tâm sám hối. Nguyện ngày ngày tu dưỡng để tinh tấn thêm hơn, mở rộng tấm lòng hiểu biết và thương yêu cho nhau, cho Tình Huynh Đệ kết trái đơm hoa, mang dâng cúng lên Thầy ở mỗi khi nghĩ về.

Cung kính!

___________________________________

[1] Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn ((1956 – 2015), Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam – Chùa Trúc Lâm 1521 W Wilson Ave., Chicago, IL 60640
[2] https://quangduc.com/
[3] https://.hoavouu.com
[4] https://thuvienhoasen.org/

Leave a Reply