Thương Tiếc Trưởng Niên Tâm Thuận Tôn Thất Thiện

Trưởng Niên TÂM THUẬN TÔN THẤT THIỆN
nguyên phụ tá Ban viên Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức
Gia Trưởng GĐPT Pháp Vân, Pomona, California – USA

 

Vậy là Anh đi! Đi khi chưa kịp nhìn thấy ngày các em hai nửa Miền Quảng Đức mình ghép lại với nhau.

Bây giờ, mỗi chuyến đi là một dịp để anh em gặp gỡ trong cảnh chia phôi. Vì mỗi lần gặp gỡ, hầu như là những lần rực cháy tim nhang. Những lần tiễn đưa trước sau vào sinh cảnh khác.

Ừ, Sinh cảnh cực lạc nhưng sao hôm nay không tránh được chút ngậm ngùi.

Kính tiễn Anh TÂM THUẬN TÔN THẤT THIỆN, một bậc trưởng niên hiền lành của Miền Quảng Đức.

Ban Biên Tập Sen Trắng

Ảnh: Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân Pomona California

Leave a Reply